‣ Dewolucja to niepodważalny fakt!


Obserwacje Darwina należy interpretować dokładnie odwrotnie, wtedy uzyskuje się logiczną całość. Po 150 latach od publikacji książki O pochodzeniu gatunków Karola Darwina powinno się poddać krytyce przedstawione w niej założenia dotyczące teorii ewolucji.