‣ Inkwizycja kościelna i Waldensi


Niektórzy próbują zepchnąć winę za zbrodnie popełnione w imię wiary przez średniowieczny kościół na świeckie władze. Podobnie można by powiedzieć, że to Rzymianie, a nie judejscy kapłani ukrzyżowali Jezusa.Ale czy uczyniliby to, gdyby nie udało im się szantażem przymusić Piłata do egzekucji wydanego przez nich wyroku śmierci?
Kościół sam nie przelewał krwi, zlecając wyroki śmierci władzom świeckim. Jakże trafnie prorok Daniel zapowiedział tę działalność średniowiecznego papiestwa:

‣ Okultyzm / Spirytzym


Współcześnie obserwować możemy w świecie niemal wybuchowy rozwój okultyzmu. Setki i tysiące ludzi czytają horoskopy, aby odnaleźć w nich codzienne wskazówki; wielu poszukuje jasnowidzów i wróżbitów, którzy mogą przepowiedzieć przyszłość.Inni zanurzają się w świat białej i czarnej magii w nadziei znalezienia tam mocy, która pozwoli im zrealizować pragnienia, nieosiągalne w naturalnym świecie. Jeszcze inni podążają za urokami spirytyzmu, poszukując kontaktów z umarłymi, aby uzyskać objawienia od osób, które znalazły się po drugiej stronie zawsze fascynującej człowieka bariery - śmierci. Ludzie tacy, jak Shirley MacLaine, promują współcześnie różne techniki, np. channeling.