‣ Skamieniałości przeciwko ewolucji


Teoria ewolucji mówi, że każdy żyjący gatunek pochodzi od innego. Z biegiem czasu jeden gatunek – w trwających miliony lat, powolnych procesach – przekształcał się w inny, wskutek czego powstały istniejące dziś różne gatunki.

Gdyby w rzeczywistości tak było, podczas tego procesu musiałyby powstać miliony form przejściowych.