Koszty środowiskowe inżynierii genetycznej


W czasach, kiedy szacuje się, że 50 000 gatunków przestaje istnieć każdego roku, wszystkie dodatkowe zaburzenia naturalnej równowagi ekosystemów mogą spowodować spustoszenie. Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO), z zupełnie nową i nienaturalną kombinacją genów, posiadają jedyną w swoim rodzaju siłę, żeby zniszczyć środowisko.
Ponieważ są organizmami żywymi, charakteryzuje je zdolność do rozmnażania, mutowania i rozprzestrzeniania się w środowisku. Gdyby takie nowe formy życia przedostały się do środowiska, mogłyby unicestwić przyrodę, taką, jaką ją dotąd znaliśmy, powodując nieodwracalne zmiany w naszym naturalnym świecie.
* Naturalne gatunki mogłyby zostać wyparte z ich naturalnych ekosystemów, z zabójczymi tego skutkami dla zwierząt i roślin, które są od nich zależne. Z wbudowaną zaporą przeciwko chorobom i szkodnikom lub ze szczególnymi cechami, nowe "super organizmy" mogłyby stać się konkurencyjne w stosunku do naturalnych roślin i zwierząt. Na przykład roślina zmodyfikowana po to, by być odporną na sól, może zablokować naturalną wegetację w ujściach rzek i w ten sposób zdusić dzikie życie występujące na takich obszarach.

*  To samo dotyczy "super zwierząt". Ryba skonstruowana po to, by być odporną na zimno, może uciec z hodowli do chłodnych wód i spowodować zniszczenia w środowisku, ponieważ może żyć dłużej i wyjadać pokarm niezbędny do przeżycia naturalnie występującym w tych wodach gatunkom ryb.

* Nowe rośliny mogą rozmnażać się z dzikimi krewniakami lub krzyżować z pokrewnymi gatunkami. Obcy gen może rozprzestrzeniać się w środowisku powodując nieprzewidziane zmiany, które będą niemożliwe do zatrzymania kiedy się już rozpoczną.

* W zbożach lub dzikich roślinach mogą zacząć się rozwijać całkowicie nowe choroby. Niektóre obce geny są przenoszone do innych organizmów przez wirusy, które mogą złamać gatunkowe bariery i pokonać naturalną obronę organizmu. Poza tym każdy nowy wirus może mieć większą siłę od wszystkich dotychczas znanych.

* Zwykłe chwasty mogą stać się "super chwastami": Rośliny przerobione tak, by być odpornymi na herbicydy mogą się tak rozprzestrzenić, że same staną się chwastami, albo mogą przerzucić swoją odporność na dzikie chwasty, czyniąc je jeszcze bardziej inwazyjnymi. Delikatnym roślinom może grozić wymarcie, co w konsekwencji zredukuje naturalną, drogocenną różnorodność biologiczną.

* Niemożliwa będzie kontrola szkodników. Tworzenie roślin odpornych na chemiczne trucizny może doprowadzić do ryzyka pojawienia się "super szkodników", jeśli te ostatnie przejęłyby odporność na herbicydy.

* Obszary wiejskie mogą ucierpieć z powodu większego używania herbicydów i pestycydów: rolnicy mogliby bezkarnie używać tych toksycznych chemikaliów, powiększając zagrożenie zanieczyszczenia wody, degradacji gleby oraz zatrucia ludzi.

* Rośliny stworzone po to, żeby produkować własny środek owadobójczy mogą zaszkodzić w sposób niezamierzony także innym istotom - ptakom, ćmom i motylom.

 Nikt - włączając w to genetycznych naukowców - nie zna na pewno efektów oddziaływania na środowisko uwolnionych nowych form życia. Naukowcy wiedzą tylko tyle, że wszelkie oddziaływania są możliwe i nieodwracalne i mimo to ciągle jaszcze chcą prowadzić swoje eksperymenty. ONI MAJĄ z tego poważne zyski. To co MY z tego mamy, to niepewne środowisko - koniec świata, jakim go znamy.
on 7/27/2011 by Date |