‣ Siedem zborów


Czytając objawienie Jana, dotyczące siedmiu zborów bożych, zawarte w Biblii, można zadawać sobie pytanie czym są owe zbory boże, a może inaczej czy w ogóle jeden z tych zborów jest dziś obecny, a możne wszystkie już przeminęły? Głębszą analizę nad tym ciekawym fragmentem Apokalipsy, podjął prof. Walter Veith, w jednym ze swoich wykładów, dotyczących czasów ostatecznych.