‣ Niebo i nowa ziemia
Jak będzie wyglądać życie wieczne zbawionych?
Jak będzie wyglądało życie zbawionych w królestwie Bożym? Czy będzie tak nudne, jak niektórzy to sobie wyobrażają, a więc jako rodzaj niebiańskiego domu spokojnej starości, gdzie jedyną rozrywką jest gra na harfach, a zajęciem polerowanie aureoli?

‣ Chrześcijaństwo a wegetarianizm


Niniejsza publikacja została opracowana przez Chrześcijańskie Towarzystwo Wegetariańskie (Christian Vegetarian Association), międzynarodową grupę chrześcijan, którzy uważają, że wegetariański sposób odżywiania się jest korzystny dla zdrowia, jest ocaleniem dla zwierząt, chroni środowisko naturalne, zawiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze, pomaga w rozwiązaniu problemu głodu na świecie. Ponadto uważamy, że gdyby Jezus żył dzisiaj na ziemi, to najprawdopodobniej byłby wegetarianinem.

‣ Nowa Prawica Religijna

       Prezydent Jefferson nazwał zasadę rozdziału kościoła od państwa "murem" oddzielającym rząd od religii. Jego korzyść jest obopólna: państwo nie może wspomagać kościoła, za to kościół nie musi się obawiać ingerencji państwa. Kościół może swobodnie głosić swe wierzenia, ale nikt nie musi się obawiać, że jakiś narzuci je społeczeństwu przy pomocy państwa.

‣ Kiedy naprawdę narodził się Jezus Chrystus?

Poniższy artykuł jest chyba jednym z najlepszych jakie czytałem odnośnie ustalenia daty narodzin Jezusa Chrystusa. Polecam wszystkim których "dręczy" temat Bożego Narodzenia i dlaczego Jezus nie mógł narodzić się w grudniu, tym bardziej w czasie  pogańskiego święta  Sol Invictus (święto słońca niezwyciężonego - wiązanego z przesileniem zimowym). 
Przecież to oczywiste, miliony ludzi na całym świecie świętują narodzenie Chrystusa - Boże Narodzenie - 25 grudnia. Czy jednak jest to właściwe? Czy Chrystus naprawdę narodził się 25 grudnia?

‣ Fikcyjna ewolucja ptaków i ssaków

Według teorii ewolucji, życie rozpoczęło się i wyewoluowało w morzach, a później przeniosło się na ląd za pomocą płazów. Ten ewolucyjny scenariusz jest także sugestią do tego, że płazy wyewoluowały w gady, stworzenia żyjące tylko na lądzie. Ten scenariusz znów jest nieprzekonywujący, zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę na olbrzymie różnice strukturalne pomiędzy obiema grupami tych zwierząt.  


‣ Czyściec i odpusty


Papież Grzegorz I w 593 roku jako pierwszy wspomniał o miejscu, gdzie dusze zmarłych cierpią, dopóki nie spłacą długu lub nie wykupią ich stamtąd ofiary żywych. Koncept ten wywołał wówczas wiele kontrowersji, ale w średniowieczu okazał się tak lukratywny dla kościoła (płatne odpusty i msze za zmarłych), że w 1439 roku uchwałą soboru florenckiego stał się dogmatem.

‣ Siedem zborów


Czytając objawienie Jana, dotyczące siedmiu zborów bożych, zawarte w Biblii, można zadawać sobie pytanie czym są owe zbory boże, a może inaczej czy w ogóle jeden z tych zborów jest dziś obecny, a możne wszystkie już przeminęły? Głębszą analizę nad tym ciekawym fragmentem Apokalipsy, podjął prof. Walter Veith, w jednym ze swoich wykładów, dotyczących czasów ostatecznych.